กิจกรรม Korat MICE Fam Trip #MICE_TO_MEET_YOU

" รู้จัก | หลงรัก | เมืองย่าโม " โคราช

เปอร์สเปกทิฟ ได้รับเกียรติเข้าร่วม MICE CITY Fam Trip 2020 กิจกรรมสร้างการได้รับรู้ ได้เข้าใจที่มา ความสำคัญของ MICE CITY แห่งใหม่ของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย สื่อมวลชน สื่อ เพจ Blogger จากกรุงเทพฯ และนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2563 อำเภอปากช่อง และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 แฟกซ์ 0-4424-4739