Korat MICE City Moving Forward and Collaboration 2021


วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

ณ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21 korat และโรงแรม Center Point Korat อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Event activities

กิจกรรมในงาน

1. กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือ (พิธีลงนามความร่วมมือ Korat MICE Collaboration)

2. กิจกรรมการสัมมนาความรู้

3. กิจกรรมการจัดทำนิทรรศการความรู้เรื่อง ทิศทางโคราชเมืองไมซ์…Korat MICE City, Moving forward to the future”

4. กิจกรรมการเปิดตัว ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัด นครราชสีมา NCEC: Nakhon Ratchasima Convention and Exhibition Center

5. กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ จังหวัดนครราชสีมา


โดยหน่วยงานทั้ง ๔๕ หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย ตกลงให้มีความร่วมมือกันในการกำหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก และพัฒนาให้โคราชเมืองไมซ์เป็นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดจนส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสหกรรมไมซ์จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงการยกระดับศักยภาพของเมือง และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ การจัดประชุมองค์การ (Meeting) การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) รวมถึงการจัดงาน (Event) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และนำไปสู่การยกระดับเมืองและการจัดงานในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป อันจะยังประโยชน์ให้เกิดกับท้องถิ่นและประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน


Download File :

M I C E

Meetings | Incentives Travel | Conventions | Exhibitions

MEETINGS

การประชุม การพบปะสังสรรค์ทางความคิด ความรู้ และสร้างสัมพันธ์ขององค์กร ช่วยผลักดันให้องค์กรนั้นเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมไปถึงกิจกรรม Team Building ที่เป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ขององค์กร อาจจะจัดประชุมระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ

Incentives Travel

การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งที่สร้างความรู้สึกพิเศษให้แก่บุคลากร ทุกครั้งที่มีการจัด Incentive นี้ แน่นอนว่าต้องกำหนดที่พัก โปรแกรมท่องเที่ยว วางแผนกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เช่น งานเลี้ยง กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงกิจกรรม CSR ด้วย

Conventions

การประชุมขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยน อภิปราย โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอาจถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว โดยสมาคม สมาพันธ์เป็นเจ้าของงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะต่างๆ ซึ่งมักจะจัดขึ้นประจำตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดของสมาคมในระดับนานาชาติ อีกความหมายก็คือ Conference การประชุมขนาดใหญ่ใช้เวลาหลายวันและมีผู้เข้าร่วมหลายร้อยหรือหลายพันคนจากทั่วโลก

Exhibitions

เป็นงานแสดงสินค้า นวัตกรรม ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย รวมไปถึงงาน Trade Show, Trade Fair, Trade Expo และงาน Fair ด้วย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆระหว่างกัน ประเทศไทยยังให้ความสำคัญ Mega Event ซึ่งประเทศไทยใช้กลยุทธ์การดึงงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ระดับโลกเป็นเครื่องเมือสำหรับการประสัมพันธ์ สร้างแบรนด์ และการรับรู้ รวมถึงการสร้างรายได้มหาศาลให้แก่ประเทศ

Uniqueness of Korat

.

 • วัดบุไผ่(วัดบ้านไร่ 2) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

  หลวงพ่อคููณ

  วัดบุไผ่(วัดบ้านไร่ 2) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 • อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 • อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

  ปราสาทหินพิมาย

  อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 • วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

  พระนอนหินทราย 1,300 ปี

  วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

 • วัดเขาซับพงโพด อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

  พระพุทธมุณี

  วัดเขาซับพงโพด อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

 • อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  เทศกาลแห่เทียนพรรษา

  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

CONCEPT OF MICE KORAT PROJECT

Our Clients
นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ตอนนี้จังหวัดนครราชสีมา เรามีความพร้อมที่จะเป็น MICE City พร้อมที่จะดำเนินการ พร้อมที่จะรองรับการจัดประชุม การจัดสัมมนา จัดนิทรรศการของทุกภาคส่วนแล้ว

Our Clients
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Our Clients
ผอ.มนตรี ปิยากูล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

LATEST ACTIVITIES

Korat MICE 7 Themes

เส้นทางที่ 1 Fascinating History and Culture

Our Clients
Korat MICE 7 Themes

เส้นทางที่ 2 Exhilarating adventures

Our Clients
Korat MICE 7 Themes

เส้นทางที่ 3 Treasured Team Building

Our Clients

Korat MICE 7 Themes

เส้นทางที่ 4 CSR and Green Meetings

Our Clients
Korat MICE 7 Themes

เส้นทางที่ 5 Lavish Luxury Route

Our Clients
Korat MICE 7 Themes

เส้นทางที่ 6 Culinary Journeys

Our Clients

Korat MICE 7 Themes

เส้นทางที่ 7 Khorat Geopark

Our Clients
KORAT MICE Lunch Talk

-

Our Clients
Korat MICE Fest 2020

-

Our Clients

Korat MICE Fam Trip

#MICE_TO_MEET_YOU

Our Clients
 • กิจกรรมสร้างการได้รับรู้ ได้เข้าใจที่มา ความสำคัญของ MICE CITY แห่งใหม่ของประเทศไทย " รู้จัก | หลงรัก | เมืองย่าโม " โคราช
 • สถานที่ : อำเภอปากช่อง และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • วันที่ : 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2563
 • ดูรายละเอียด | ภาพกิจกรรม..

FOLLOW US