กิจกรรม Korat MICE Fest 2020

กิจกรรมการสร้างการรับรู้ Korat MICE City กระตุ้น และส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ในจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรม ภายในงาน Korat MICE Fest 2020 นิทรรศการ เรื่อง Korat MICE City นิทรรศการ เรื่อง MICE sustainability การจัดงานที่ยั่งยืน นิทรรศการ สำนักงานการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และ ศูนย์ขับเคลื่อนการประชุมและงานแสดงสินค้าโคราช Korat conventions & exhibition center (KCEC) กิจกรรม การเสวนา ความรู้เกี่ยวกับ MICE การจัดงาน MICE ในยุคโควิด กิจกรรม Korat MICE Table Top Sale พบผู้ประกอบการด้านการจัดบริการการประชุม สถานที่ประชุม สถานที่จัดงาน นิทรรศการ ชุมชนท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสินค้าที่ระลึก ชมการแสดง Korat MICE

ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009 แฟกซ์ 0-4424-4739